Wie waren je ouders voordat ze ouders werden? Daar zal je waarschijnlijk nooit écht achter komen maar stel ze de volgende vragen en leer ze in ieder geval beter kennen dan uit de verhalen die toevallig langs kwamen en de foto’s. Er is een lijst voor je moeder en een lijst voor je vader, je print ze zo uit:

Vragen voor je moeder:

 • Hoe oud was je toen je mij kreeg?
 • Werkte je toen ik werd geboren of toen je zwanger was? Zo ja, wat voor werk deed je en wat voor opleiding heb je gedaan?
 • Wat was het grootste verschil in je leven voor en na mijn geboorte?
 • Hoe heb je pap ontmoet?
 • Heb je veel vriendjes gehad voor je pap ontmoette?
 • Wat vind je tot nu toe de gelukkigste periode in je leven?
 • Hoe dacht je vroeger, toen je puber was, dat je leven eruit zou gaan zien en wat wilde je worden?
 • Wanneer dronk je voor het eerst alcohol? Hoe ging dat in die tijd?
 • Wilde je altijd al kinderen?
 • Had je veel vrienden in je puberteit en rond je twintigste? Wat deden jullie samen?
 • Wat deed je in je puberteit als je uit school kwam?
 • Kun je je nog favoriete kledingstukken van vroeger herinneren? Waarin voelde je je lekker of mooi?
 • Hoe ben je opgevoed? Had je goed contact met je ouders?
 • Wat heb je nooit gedaan, maar had je wel heel graag willen doen toen je jong was?
 • Welk algemeen gevoel heb je over de eerste dertig jaar van je leven?

Vragen voor je vader:

 • Hoe oud was je toen je mij kreeg?
 • Werkte je toen ik werd geboren of toen je zwanger was? Zo ja, wat voor werk deed je en wat voor opleiding heb je gedaan?
 • Hoe heb je mama ontmoet en heb je vriendinnetje voor haar gehad?
 • Wat waren je hobby’s in je jeugd?
 • Wat vind je tot nu toe de gelukkigste periode in je leven?
 • Hoe dacht je vroeger, toen je puber was, dat je leven eruit zou gaan zien en wat wilde je worden?
 • Ging je wel eens uit? Hoe zag zo’n avond eruit?
 • Wilde je altijd al kinderen?
 • Had je veel vrienden in je puberteit en rond je twintigste? Wat deed je met je vrienden?
 • Wat as je eerste auto en hoe voelde je je toen je die kocht?
 • Heb je nog contact met oude vrienden en vriendinnen? Weet je wat er van ze geworden is?
 • Uit wat voor gezin kom je zelf? Had je goed contact met je ouders?
 • Wat heb je nooit gedaan maar had je wel heel graag willen doen toen je jong was?
 • Welk algemeen gevoel heb je over de eerste dertig jaar van je leven?
 • Hoe zou je leven eruit hebben gezien als je geen kinderen had gekregen?